Blogi

Onnistuneet messut tehtiin yhdessä

Viime viikkoisilta Alihankinta-messuilta jäivät päällimmäiseksi mieleen lukuisat asiakastapaamiset. Messuilla oli jälleen paljon kävijöitä, jopa yli 17 000, ja omalla osastollamme meillä oli yli 500 tapaamista. Näistä kolmannes oli uusia asiakkaita, ja iloksemme huomasimme, että heitä kiinnostivat erityisesti suunnittelupalvelumme ja tuotekehitystuki. Haluan antaa messuista lämpimät kiitokset messutiimillemme, joka oli aktiivinen ja hyvin valmistautunut. Toivottavasti asiakkaillekin jäi sieltä hyvä tunne.

Innovations are built together

Myös uusi ydinviestimme oli hienosti esillä uudella messuosastolla. Tuon ydinviestin, Innovations are built together, kiteyttäminen aloitettiin jo vuoden alussa koko henkilöstön kanssa. Koko prosessi vei puolisen vuotta, mutta näen tämän prosessin yhtä tärkeäksi kuin lopputuloksen, sillä ydinviestin työstäminen lisää yhteistä asiakasymmärrystä ja hitsaa porukkaa yhteen.

Henkilöstökyselyssä korostuivat osaaminen ja ammattitaito sekä vahva usko yhteistyön voimaan. Osaamisemme voi tuottaa lisäarvoa, kun rakennetaan asiakkaille tärkeitä innovaatioita. On selvästi nähtävissä, että asiakkaamme arvostavat yhteistyötä ja Meconet halutaan ottaa mukaan työhön. Oma viestimme näyttäisi siis vastaavan hyvin asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin.

Alihankinta-messuilla joka vuosi

Alihankinta-messut täyttivät tänä vuonna 30 vuotta. Meconet on osallistunut messuille joka vuosi eikä suunnitelmissamme ole katkaista hyvää putkea. Läsnäolo on tärkeää brändin pitkäaikaisen rakentamisen kannalta ja messut ovat myös erinomainen paikka tavata asiakkaitamme. Yli puolet avainasiakkaistamme oli paikalla, ja lisäksi saimme messuilla kontakteja mm. suunnittelijoihin, joita emme muuten niin usein tapaa.

Asiakkaille messut tarjoavat mahdollisuuden tavata useita toimijoita ja kuulla, mitä markkinoilla tapahtuu. Messuilla ei pysty välttämättä paneutumaan yhteen projektiin, mutta tiimillämme oli useita tehokkaita tapaamisia, joissa pystyttiin antamaan asiakkaille myös uusia näkökulmia ja neuvoja. Nyt on sitten jatkotoimenpiteiden vuoro.

Suunnitelmallista työtä paremman palvelun eteen

Messuosallistuminen on merkittävä panostus ja haluamme onnistua siinä hyvin. Meillä on messuille valmistautumista varten hyvä check-list, ja messujen jälkeen kokoamme siihen myös uudet opit ja parannusehdotukset. Tänä vuonna haimme meissuilla tietoa erityisesti markkinatilanteesta sekä asiakkaiden toiveita palveluidemme kehittämiseksi.

Asiakkaamme antoivat ehdotuksia mm. protovalmistukseen ja tuotesuunnitteluun, proaktiiviseen avainasiakastyöhön sekä logistiikkaketjun lisäpalveluihin. Saimme todella arvokasta palautetta, ja tulemme integroimaan nämä palautteet osaksi strategiatyötämme. Näin voimme parantaa ja monipuolistaa asiakaspalveluamme myös jatkossa.

Markku Kuismin

Markku Kuismin

Markku Kuismin on työskennellyt Meconetillä asiakkuus- ja myyntijohtajana vuodesta 2014. Markun vastuulle kuuluu asiakkuuksien ja myynnin lisäksi viestintä- ja markkinointi.

Katso kaikki blogit