Jousituotteiden suunnittelu

HYÖDYNNÄ ASIANTUNTIJAPALVELUMME JOUSEN SUUNNITTELUSSA

Kun konstruktio sisältää jousen, kannattaa suunnittelijan ryhtyä jousen suunnitteluun jo ennen kuin kappaleen lopullinen muoto on määritetty ja mitoitettu. Jousen kuormitustapa ja käyttöolosuhteet on määriteltävä mahdollisimman aikaisin, koska ne vaikuttavat laskennassa käytettäviin perusteisiin, mm. valmistusmateriaalin valintaan ja jousen laskenta-arvoihin. Asiantuntijamme käyvät kanssasi läpi tarpeesi ja jousen käyttökohteen asettamat vaatimukset.

SUUNNITTELE KUSTANNUSTEHOKAS JA VARMATOIMINEN JOUSI

Yhdessä asiantuntijoiden kanssa tehty suunnittelu varmistaa jousen toimivuuden niin käyttökohteen kuin valmistuksenkin näkökulmasta. Kierrejousen suunnittelu ja laskenta tehdään pääsääntöisesti siihen tarkoitetuilla laskentaohjelmilla. Laskentaohjelmalla voidaan jousen ominaisuudet määrittää tarkasti ja selvittää yksittäisten tekijöiden vaikutus jousen toimintaan ja kestoikään. Lopputuloksena saadaan selkeä ja kattava yhteenveto jousen ominaisuuksista ja kustannuksista.

AUTAMME SINUA MYÖS MATERIAALIEN JA PINTAKÄSITTELYJEN VALINNASSA

Materiaalin ja pintakäsittelyjen valinnassa on otettava huomioon esimerkiksi jouseen kohdistuva jousen kuormitus ja lämmönsietokyky sekä korroosiosuojan tarpeellisuus käyttökohteessa. Muita mahdollisia vaatimuksia asettavat sähkönjohtavuus, paino ja magneettisuus. Mikäli jousi on dynaamisen kuormituksen alaisena, voidaan jouselle suorittaa kuulapuhallus ja esipainaminen valmistusprosessin yhteydessä. Näillä toiminnoilla voidaan jousen kestävyyttä parantaa huomattavasti.


Näin suunnittelet täydellisen kierrejousen

Lataa vinkit  

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoa palveluistamme tai apua suunnittelutyöhösi, ota yhteyttä.