Blogi

Suunnitteluosaaminen punnitaan suurivolyymisissä tuotteissa

Olemme kirjoittaneet tänä keväänä blogissamme huolellisen jousisuunnittelun tärkeydestä ja antaneet vinkkejä sen toteuttamiseen. Todellisuudessa jousisuunnitteluun liittyy kuitenkin muutakin kuin itse komponentin suunnittelu. Oleellinen osa on myös logistiikka ja jousen käsittely kokoonpanossa – etenkin, jos kyse on suurivolyymisestä tuotteesta, joka päätyy automaattikokoonpanoon.

Kokonaiskustannuksia on helppo optimoida yksittäisen jousen kohdalla, mutta entä, kun kyseessä on tuote, jota saatetaan valmistaa jopa 100 miljoonaa kappaletta vuodessa? Käsittely- ja logistiikkakustannuksista saattaa yllättäen muodostua jopa joustakin suurempi kuluerä, joten jokaisella yksityiskohdalla on merkitystä.

Valmistamme paljon suurivolyymisiä tuotteita muun muassa sähkö- ja terveystuoteteollisuudelle, joissa volyymit liikkuvat 50–100 miljoonan kappaleen vuositasolla. Vuosien saatossa olemme kerryttäneet osaamista suurivolyymisten tuotteiden kokonaiskustannusten optimoinnista, joten tässä vinkit käyttöösi!

 

Varmista jousen helppo käsiteltävyys

Suurivolyymisten tuotteiden kohdalla jousen käsittely kokoonpanossa nousee tärkeään rooliin. Vaikka jousi olisi täysin sopiva lopputuotteeseen, sitä voi olla hankala käsitellä kokoonpanossa, jolloin lopputuotteen kilpailukyky kärsii. Jousen huono käsiteltävyys onkin itse asiassa suurempi haaste kuin jousen toimivuuden varmistaminen.

Jousen vääränlainen design saattaa aiheuttaa muun muassa jousien sotkeentumisen, jolloin asiakas joutuu käyttämään paljon lisäresursseja jousen tai kokoonpanolaitteen muutoksiin. Pahimmassa tapauksessa jouset saatetaan joutua yksittäispakkaamaan, mikä on ratkaisuna lähes poikkeuksetta arvokkaampi kuin itse tuote. Parhaassa tapauksessa tämä voidaan kuitenkin estää jo etukäteen kiinnittämällä huomiota jousen designiin. Esimerkiksi kierrejouseen voidaan tehdä suljettuja kierroksia jousen keskelle käsittelyn helpottamiseksi.

Kun volyymit kasvavat, haasteena voivat olla myös korkeat rahtikustannukset tai kuljetuksen hankaluus. Tällöin voimme tehdä osakokoonpanoja, jolloin toimitamme laajemman kokonaisuuden suoraan tehtaaltamme asiakkaan kokoonpanoon.

 

Kalliimpi design voi joskus olla halvempi ratkaisu

Joskus suurivolyymisten tuotteiden kohdalla kaksi kertaa kalliimman jousen valmistaminen voi olla kokonaiskustannuksiltaan edullisempi ratkaisu. Tavallista kalliimpi jousidesign voi ehkäistä käsittelystä ja kuljetuksesta aiheutuvia lisäkustannuksia.

Luonnollisesti tuotteissa, joita valmistetaan miljoonia, korostuvat myös raaka-ainevalinnat. Vaativiin ympäristöihin suosittelemme valitsemaan korroosionkestävän tai esipinnoitetun raaka-aineen, sillä mikäli kyseessä on hankalasti käsiteltävä jousi, myös jatkokäsittely saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.

 

Kumppanina kilpailukyvyn varmistamisessa

Olemme panostaneet myös usean vuoden ajan Lean-toimintamalliin ja optimoineet tuotantomme läpimenoaikoja. Kun asiakas voi luottaa siihen, että jousi saapuu ajallaan, suuren välivaraston tarve häviää. Toimitamme jousia kahdelta tehtaalta joustavasti ja toimitusvarmasti, mikä vähentää riskejä entisestään.

Jousen valmistusprosessin kokonaisvaltaisella hallinnalla on siis tärkeä rooli kilpailukyvyn varmistamisessa. Se, miten fiksusti tuotantoprosessin eri vaiheet on otettu huomioon, vaikuttaa merkittävästi lopullisiin kustannuksiin. Kun meihin otetaan yhteyttä jo hyvissä ajoin, mahdollisia haasteita voidaan tiedostaa paremmin. Toimintamme lähtökohtana on aina asiakkaidemme kilpailukyvyn varmistaminen yhdessä tekemällä!

 

Markus Jokinen

Markus Jokinen

Markus on työskennellyt Meconetin palveluksessa jo vuodesta 2005 lähtien. Tällä hetkellä hän toimii jousien liiketoimintajohtajana, mutta on vuosien varrella ehtinyt kerryttää kokemusta myös avainasiakaspäällikkönä, jousien tuotepäällikkönä sekä Meconetin ruotsalaisen tytäryhtiön Exaktafjädrarin toimitusjohtajana.

Aiheet

jousisuunnittelukokoonpanovalmistusmateriaalit
Katso kaikki blogit