Yhteistyössä tuotteen koko elinkaaren ajan

Tarjoamme koko palveluketjun tuoteratkaisujen etsimisestä prototyyppeihin ja piensarjoista tehokkaaseen volyymituotantoon. Mitä aiemmin pääsemme aloittamaan yhteistyön, sitä enemmän voimme yhdessä vaikuttaa lopputuotteen käytettävyyteen ja hintaan.

Valmistusprosessin suunnittelu

  • tuotemallinnus ja simulointi
  • menetelmävalinnat
  • protot ja piensarjat
  • työkalusuunnittelu ja -valmistus

 

Tuotanto ja avainteknologiat