Meconetin tärkein voimavara on motivoitunut ja osaava henkilöstö

Meille on tärkeätä, että jokainen meconetilainen tuntee yhtiön tavoitteet ja strategian, ja että jokaisella on mahdollisuus viihtyä työpaikallaan.

Strategiaa rakennetaan yhdessä ja sen toteutumista seurataan järjestelmällisellä kokouskäytännöllä, säännöllisillä tiedotustilaisuuksilla ja kehityskeskusteluilla sekä vuorovaikutteisella esimiestyöskentelyllä. Mittaamme henkilöstön tyytyväisyyttä osallistumalla säännöllisesti Suomen parhaat työpaikat -tutkimukseen.

meconet_henkilosto