Meconetin 75-vuotisjuhlapuheesta poimittua

Juhlavuoden juhlapuheen piti Etlatieto Oy:n toimitusjohtaja Petri Rouvinen ja hän käsitteli puheessaan muun muassa globalisaation ja digitalisaation tuomia haasteita ja mahdollisuuksia teollisuuden toimintaympäristössä.

Älykästä tuotanto-osaamista ja liiketoimintaa

Oletteko koskaan miettineet millaista älykkyyttä on Meconetin Tyristori-kiinnitysjousen takana?
– Äkkipäätä luulisi, että kuka tahansa voisi toimittaa tämän tuotteen, kunhan hinta on halpa, provosoi Rouvinen.

Astetta analyyttisempi tarkastelu kuitenkin paljastaa hinnan olevan toissijainen tekijä ja toimittajalla olevan paljonkin väliä. Se, että Meconet pystyy tuottamaan miljoonia mittatarkkoja kopioita tästä tuotteesta virheettömästi ja nopeasti, on todellinen valmistusprosessin taidonnäyte.

– Jos tämä osa prakaa osana isoa kokonaisuutta, vaikkapa Wärtsilän valmistamassa maailman suurimmassa moottorissa, kustannukset nousevat miljooniin, selittää Rouvinen. Itse asiassa tämä tyristorin kiinnitysjousen keksiminen liittyy aiemmin käytetyn ruuvikiinnityksen ongelmiin. Lisäksi se säästi enemmän kuin hintansa kokoonpanokustannuksissa, jatkaa Rouvinen.

Uhkatekijöistä mahdollisuuksiin

Teollisuusyritysten tulevaisuuden epävarmuustekijöiksi Rouvinen nimeää globalisaation, digitalisoitumisen sekä seitsemän globaalin kriisin kimaran. Näistä jälkimmäisen muodostavat moninaiset tekijät kuten ympäristö, talousjärjestelmä, köyhyys, terveys, turvallisuus, ruoka sekä energia ja raaka-aineet.

Mutta epävarmuus ja muutos tuovat myös mahdollisuuksia, sillä Rouvisen mukaan esimerkiksi globaalin digitalisoitumisen myötä työkustannusten merkitys tuotantotaloudessa vähenee.

– Kilpailussa pärjääminen vaatii suomalaisyrityksiltä aktiivista asennetta ja investointeja ennen kaikkea strategiaan, ei niinkään massiivisiin tehtaisiin, sanoo Rouvinen.

Tänä päivänä monikansalliset yhtiöt suunnittelevat arvoketjunsa globaalia organisointia toisin – suosimalla paikallista tuotantoa. On herätty ajatukseen, että kokonaisuuden palveleminen pidemmällä aikavälillä on osaoptimointia ratkaisevampaa. Tuotannon ja tuotekehityksen sidoksen ollessa vahva, kehitetään tuotantojärjestelmiä yhä enenevässä määrin lokaalisti, globaalin sijaan.

Suomalaisista teollisuusyrityksistä 23 % aikoo siirtää toimintojaan ulkomailta Suomeen seuraavan kahden vuoden aikana. Ruotsissa vastaava luku oli peräti 46 %. Tämä kävi ilmi Tampereen teknillisen yliopiston suomalaisille teollisuusyrityksille vastikään teettämästä kyselystä. Rouvinen näkee kyselyn tulokset lupaavina, sillä globalisaation suhteen Suomi on perinteisesti ollut Ruotsin perävaunu.

Tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä

Rouvinen valaa siis uskoa tulevaan. Massamarkkinoiden pirstaloituneisuus avaavat markkinoita muun muassa myös pienille tekijöille. Vahva erikoistuminen, piensarjavalmistus ja innovointi ovat kovassa kurssissa.

– Joustavuudella ja yritteliäisyydellä voi pienikin toimija päästä mukaan aiempaan kovaan kilpailuun.