HELHETSLÖSNINGAR GENOM HELA PRODUKTLIVSCYKELN

Vi arbetar med hela kedjan från produktutveckling till prototype och mindre serier till effektiv serietillverkning. Ju tidigare vi börjar samarbetet, desto större påverkan kan vi göra tillsammans för slutproduktens pris och funktionalitet.

Produkt utveckling och planering av tillverkningsprocessen

  • Produkt design och process simulering
  • Alternativa produktionsmetoder
  • Prototyper och mindre serier
  • Egen verktygskonstruktion och verktygstillverkning

 

Produktion och kärn teknologier