Vi är verksamma i hela Norra Europa

Meconet_brochureMeconet är er Nordeuropeiska partner i fjädrar, stansning, djupdragna produkter och kvalificerad montering.

Vi konstruerar och tillverkar krävande metallkomponenter och utför monteringsarbeten efter våra kunders behov.

Meconet har sex produktionsanläggningar med var och en eget specialist område. Våra fabriker finns i Vantaa, Äänekoski, Pihtipudas, Tallin, Stockholm och St. Petersburg.

Exaktafjädrar AB är Meconets dotterbolag specialiserat på utveckling och tillverkning av fjädrar i Stockholm. Exaktafjädrar är en av de större fjädertillverkarna i Sverige. Exaktafjädrar ingår i Meconet koncernen sedan 2013. Meconet har för avsikt att växa kraftigt i Skandinavien.

Meconet AS är Meconets dotterbolag i Tallin, vilkens verksamhet är främst krävande montering. Estland har den viktiga NEC statusen. Allt arbete utförs med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet. Meconet har verkat i Baltikum sedan 1997.

Meconet OOO är Meconets dotterbolag vilken ansvarar för försäljning och kundservice i Ryssland. Meconet OOO har verkat i S: t Petersburg sedan 2011. Strategin är på medellång sikt att lokalisera produktion till Ryssland.