Kvalitetstjänster är faktorer som skapar förtroende