Servopressning – utmanande tillverkning av bandmaterial