Bloggar

hållbar

Blogg 14.11.2023

Hållbar tillväxt – ständigt minskade utsläpp

Meconet har satt tuffa tillväxtmål. Vi strävar efter en omsättning på 100 miljoner euro i slutet av nuvarande strategiperioden, vilket innebär snabb organisk tillväxt.
Läs mer
Outsourcing

Blogg 30.10.2023

Utläggning – Effektivitet och besparingar i produktionen

las ständigt. En av de tjänster som Meconet AS är särskilt stolt över är outsourcingverksamheten, där vi tar över produktion och montering av produkter från kunderna. Tack vare skräddarsydda processlösningar har vi även möjlighet att hantera komplexa projekt på ett effektivt och lönsamt sätt.
Läs mer

Blogg 31.08.2023

Meconets nya fabriksinvestering i Centraleuropa – ge oss dina önskemål!

Läs mer

Blogg 12.06.2023

Produktionsverktyget är din värdefulla egendom

Produktspecifika verktyg är kärnan i kontraktstillverkning och verktygens skick är en nyckelfråga när man ser till högkvalitativ produktion och leveranssäkerhet. Man bör också komma ihåg att verktygen är kundens egendom, och det är ofta stora summor pengar knutna till dem.
Läs mer

Blogg 03.05.2023

Dra nytta av vårt designstöd och minska ert företags koldioxidavtryck

Det hör till varje företags vardag att minska sina koldioxidavtryck. Samtliga företag strävar efter att minska koldioxidutsläppen från alla möjliga verksamhetsområden.
Läs mer
En ljus bild av framtiden – dags för ny strategi

Blogg 19.04.2023

En ljus bild av framtiden – dags för ny strategi

Meconets historia sträcker sig över 100 år bakåt i tiden. Det vi är i dag är resultatet av det vi gjort under lång tid. Familjeföretagets sätt att arbeta och dess värden har alltid styrt vår vardag och vårt arbete. Trots detta är vi alla en del av en större helhet, vilket innebär att vår verksamhet också styrs kraftigt av externa faktorer och krav.
Läs mer

Blogg 06.03.2023

Berätta om er fjäderutmaning och vi letar efter en lösning

et finns många olika standardfjädrar för olika användningsområden, till exempel för ventiltillverkare, släpvagnsbranschen, hissar och processindustrin. Det är viktigt att hitta den lämpligaste lösningen för den aktuella utmaningen.
Läs mer

Blogg 13.02.2023

Människorna gör Meconet ansvarsskyldigt

En heltäckande personalvård är av största vikt ur ett ansvarsskyldighetsperspektiv. För oss är detta inte tomt prat, utan återspeglas i konkreta handlingar i vardagen. Frågor som rör hållbar utveckling och ansvarsskyldighet har i hög grad beaktats i Meconets strategi, både ur ett miljö-, personal- och lönsamt verksamhetsperspektiv.
Läs mer
Läser in...