Bloggar

Blog 25.11.2022

LEAN blir verklighet i Tallinn

Vi har omsatt LEAN-tänkandet till praktiken på Meconets fabrik i Tallinn. Genom att arbeta enligt de grundläggande principerna inom LEAN har vi gjort betydande framsteg i fabrikens vardag.
Läs mer

Blog 08.11.2022

LEAN med sunt förnuft – Meconets arbetssätt

Syftet med LEAN-filosofin är att utveckla organisationens och personalens problemlösningsfärdigheter och att göra saker på ett bättre och mer rationellt sätt. LEAN är ingen stereotyp filosofi för alla företag; utan det måste göras anpassningar och skräddarsydda lösningar för varje specifika företag.
Läs mer

Blog 08.11.2022

Meconet mot koldioxidneutralitet

Ansvarsskyldighet spelar en central roll i Meconets samtid och den kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Det är glädjande att efterfrågan på ansvarsskyldighet och etisk verksamhet i branschen har ökat markant under de senaste tre åren.
Läs mer

Blog 13.10.2022

Samarbete vid produktdesign innebär stora fördelar för kunden

Prototypdesign, tillverkning av prototyper och småserieproduktion är viktiga steg mot serieproduktion. På Meconet deltar erfaren och kunnig personal i prototypverksamheten från design till produktion. Helheten måste vara ett övergripande paket som kombinerar kompetens och förståelse, erfarenhet och teknik samt ett nära samarbete med kunden.
Läs mer

Blog 19.05.2022

Ta logistiken i beaktande redan vid produktdesign och spara tid, pengar och miljö

Drivkraften för produktdesign är i första hand produktens funktionalitet och kostnadseffektivitet, vilket är logiskt. Trots detta är det viktigt att beakta de logistiska aspekterna redan när produkten fortfarande ligger på designbordet. Vi uppmuntrar därför våra kunder att involvera oss redan under produktutvecklingsfasen. Vi kan hjälpa våra kunder att se vad som är möjligt inom serieproduktion och även vad som är logistiskt effektivt och ekonomiskt. Det är bra att förstå logistiken i ett brett perspektiv. Utöver att transportera produkterna omfattar logistik emballage, samt paketering och hantering av själva produkten.
Läs mer

Blog 17.03.2022

Ny servostyrd djupdragningspress uppfyller många önskemål

Optimalt utnyttjande av material, kostnadseffektivitet och förmågan att tillverka komplexa former utan fogar är vanliga utmaningar när man tillverkar metallkomponenter.
Läs mer

Blog 17.03.2022

Fabriken i Äänekoski – Meconets nya flaggskepp

Vår nya fabrik i Äänekoski är vårt svar på våra kunders och marknadens behov i en föränderlig värld och på en växande efterfrågan.
Läs mer

Blog 17.09.2021

En effektiv logistikkedja skapar konkurrensfördelar

En fungerande logistik är avgörande för konkurrensförmågan. Det är viktigt att ta hänsyn till de logistiska kraven redan när man planerar produkter och produktion, i detta ingår även förpackning och transport, allt detta för att helhetslösningen skall bli kostnadseffektiva och ändamålsenliga.
Läs mer
Laddning...