Greentech hos Meconet: e-Mobility och förnybara energilösningar

El-bilar och utbyggnad av förnybara energikällor är viktiga inslag i den gröna omställningen. Människor och föremål förflyttar sig allt mer med hjälp av elektrisk energi. Vid produktionen av energi övergår man från fossila bränslen till utsläppsfria lösningar och energikällor.

Hållbar utveckling är vår gemensamma sak och livsviktig för framtiden. Vi behöver nya innovationer och bättre lösningar för att göra morgondagen renare.

Meconet har tagit sig an utmaningen att vara en del i att utveckla nya lösningar för el-bilar och användningen av förnybara energikällor. Vi levererar produkter och komponenter för hushållens och industrins dagliga behov. Vårt Greentech-arbete fokuserar särskilt på enheter, applikationer och system som är centrala för en positiv klimatförändringen.

Vi måste alla minska vårt koldioxidavtryck. Därför är det viktigt att komma ihåg att du kan påverka produktens slutliga koldioxidavtryck redan i produktionens design fas. Man får de bästa resultaten och de största fördelarna när vi kan delta i produktdesignen och utarbeta tillverkningsprocessen tillsammans med kunden redan i projektets inledande fas. Vi vill stödja er design från ett så tidigt stadium som möjligt.

Vi har delat in Greentech-delområdena i två olika affärsområden:

E-Mobility och förnybara energilösningar.

Bekanta dig närmare med e-Mobility-lösningar

Användningen av elkraft växer i allt snabbare takt på land, till sjöss och i luften. Målen för minskning av koldioxid är ambitiösa och marknaden för e-fordon och batteriteknik växer i snabb takt…

Läs mer

Fördjupa dig i lösningar för förnybara energikällor

Den pågående klimatförändringen är en utmaning som påverkar oss alla och kräver handling. Men utmaningen är också en möjlighet: den tvingar oss att tänka annorlunda – bättre – och göra framtiden renare…

Läs mer