Innovationer för förnybara energilösningar – en mer hållbar värld

Den pågående klimatförändringen är en utmaning som påverkar oss alla och kräver handling. Men utmaningen är också en möjlighet: den tvingar oss att tänka annorlunda – bättre – och göra framtiden renare. Revolutionen inom energiproduktionen har bara börjat, och vi har lång väg att gå.

På Meconet har vi länge varit verksamma inom sektorerna förnybar energi och cirkulär ekonomi. När det gäller förnybar energi fokuserar vi på att hitta nya, innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten. Utöver energiproduktionen är det också viktigt att uppmärksamma koldioxidavtrycket från tillverkningen av energisystem. Det är dock möjligt att ta meningsfulla och viktiga beslut redan i produkternas design fas för att minimera utsläppen från produktionen.  

Även här är samarbete svaret, d v s, vi hjälper våra kunder att optimera design och skapa er mer hållbar produkter med så minimal påverkan som möjligt på miljö och koldioxidutsläpp. Tillsammans kan vi exempelvis minska användningen av råmaterial, påverka valet av ytbehandlingar och optimera förpackningar och logistik.

Vi arbetar också aktivt för att minska koldioxidavtrycket i vår egen tillverkningsprocess och vårt mål är att vara koldioxidneutrala 2030.

Inom innovationer kring förnybara energilösningar fokuserar på följande områden:

Innovativa fläktar och fläkthus

Efterfrågan på ventilations- och kylsystem har ökat stadigt senaste åren. Effektivt och högkvalitativt fläkthus innebär att ventilationssystemet kan leverera optimal prestanda och kapacitet.

Nya applikationer kräver dock nya innovativa lösningar för fläkthus, och i många fall är det inte möjligt att använda standardkomponenter; Därför behövs en innovativ design som lämpar sig väl för mindre och medelstor volymtillverkning. Specialdesignade fläktar och fläkthus möjliggör maximal effektivitet, optimalt luftflöde och låga ljudnivåer.

Genom att använda Meconet som partner redan i designarbetet kan du uppnå robust struktur med lägre vikt och minimera avståndet mellan bladets spets och fläkthus.

För fläktsystemtillverkare kan Meconet erbjuda:

 • Komplett fläkthussimulering redan i konstruktion och designfasen
 • Innovativ verktygslösningar utvecklade speciellt för fläkthus vilket möjliggör innovativa produktformer och hög noggrannhet.
 • Användning av modern servomanövrerad djupdragande press linje som möjliggör maximal effektivitet och genomgående hög kvalité gällande toleranser och krav.

Värmepumpar & Värmeväxlare

Den globala uppvärmningen ökar behovet av kylsystem och skyhöga elpriser har ökat intresset för
värmepumpar. Marknaden för värmepumpar och värmeväxlare har vuxit kraftigt under de senaste åren. Detta har utmanat leverantörskedjorna hos tillverkarna och det kan vara svårt att hitta leverantörer för krävande plåtdetaljer t.ex. för gavlar eller rördelar.

Meconet har lång erfarenhet av att tillverka komponenter för värmeväxlare och har de senaste ökat kapaciteten för att anpassa till höga volymer och vi har till och med byggt dedikerade produktionsceller.

För värmepumpstillverkare kan Meconet erbjuda:

 • Design stöd
  • Råvaru- och CO2-besparingar genom samdesign av nya produkter
  • funktionalitet kombinerat med den mest effektiva produktionstekniken
 • Prototyper
 • Effektiv högvolymtillverkning med möjlighet att hantera snabba volymökningar
  • Goda möjligheter att hantera stora volymer mycket effektivt traditionell stansning
  • Mer komplicerade former med servopressningsteknik
 • Pålitliga leveranser med korta leveranstider; säker leveranskedja med låga CO2-utsläpp
 • Montering och möjlighet att förbereda kit-lösningar (semi-monterade eller fullt monterade)

Kontakta oss

Solenergisystem

Solenergimarknaden växer snabbt i Europa, både inom privata bostäder och kommersiella fattigheter. Drivkrafterna har varit de skyhöga elpriserna och behovet av att minska CO2-utsläppen.

Systemleverantörer står inför utmaningar att öka sin produktionsvolym och hålla jämna steg med efterfrågan.

Ett av målen för leverantörer av monteringssystem är att leverera system som är så enkla som möjligt att installera, det innebär att man skapar korta och mer ekonomiskt gynnsamma installationstider.

En annan viktig aspekt är också att göra minsta möjliga påverkan på befintlig takkonstruktion vid installation av solceller.

Valet av material är viktigt aspekt i designen av solenrgisystem, detta då det ställs krav på både väder och vind och korrosionsresistens. Med andra ord, systemen måste vara stadigt, stabilt och väderbeständigt.

För leverantörer av solcellsmonteringssystem och för solfångartillverkare kan Meconet erbjuda kortare tid till marknaden på grund av Design-stöd, protoservice och verktygstillverkning. Meconet har också kapacitet att möta snabbt ökade volymkrav.

Meconet lösning

 • Effektiv tillverkning av stora volymer med möjlighet att skala upp
  • Enkla former med stora volymer mycket effektivt w. traditionell stansning
  • Mer komplicerade former med servopressningsteknik
 • Råmaterial & CO2-besparingar genom samdesign av nya produkter; funktionalitet kombinerat med den mest effektiva produktionstekniken
 • Pålitliga leveranser med korta leveranstider
  • Säker leveranskedja med lägre CO2-utsläpp
  • Flexibel/ skräddarsydd logistik + förpackningslösningar
 • Möjlighet att förbereda färdiga installationssatser (som extra service)
 • Förmåga att täcka allt från enkla delar till tekniskt krävande delar.

Kontakta oss

Vindenergisystem

Intresset för vindenergisystem, även mot mindre system, har vuxit mycket. En pådrivande faktor i detta är höga energipriser och gynnsamma politiska beslut för offentliga investeringar. En annan aspekt är utmaning är att öka överföringskapaciteten inte räcker till för att koppla all ny produktionskapacitet till nationella nät.

För tillverkare av vindturbinsystem kan Meconet erbjuda:

 • Design-stöd till samdesign
  • Råmaterial & CO2-besparingar genom samdesign av nya produkter; funktionalitet kombinerat med den mest effektiva produktionstekniken
 • Effektiv högvolymtillverkning med möjlighet att skala upp
  • Enkla former med stora volymer mycket effektivt w. traditionell stansning
  • Mer komplicerade former med servopressningsteknik
 • Pålitliga leveranser med korta leveranstider
  • Säker leveranskedja med lägre CO2-utsläpp
  • Flexibel/ skräddarsydd logistik + förpackningslösningar
 • Möjlighet att förbereda färdiga installationssatser (som extra service)

Kontakta oss

Är du intresserad av samarbete? Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra komponentlösningar för e-mobility?
Ju tidigare vi bjuds in till diskussion, desto bättre blir lösningen avseende produktdesign och effektiv produktion. Kontakta oss därför!

Bekanta dig med utställningslokalen för Greentech

Läs mer

Bekanta dig med e-Mobility-lösningar

Användningen av elkraft växer snabbt inom land-, sjö- och flygtransporter. Målen för CO2-reduceringar är ambitiösa och marknaden för e-fordon och batteriteknik växer i snabb takt…

Läs mer

Hållbar utveckling hos Meconet

Meconets affärsstrategi har utarbetats utifrån perspektivet hållbar företagsutveckling. Utifrån det har även alla operativa aktiviteter utförts med ansvar i åtanke…

Läs mer

GUIDE: Tänk på det här när ni designar e-Mobility-produkter

Arbetar ni inom E-Mobility? Designar ni produkter till den elektriska omställningen inom bilbranschen? Vi har utarbetat en guide för effektiv…

Läs mer