Design av djupdragningsprodukter

Case Evac: omfattande utläggning för sjöfartsbranschens krävande behov

Referens

Case Evac: omfattande utläggning för sjöfartsbranschens krävande behov

Evac-koncernen är en världsledande leverantör av integrerade vatten-, avfalls- och avloppssystem, reservdelar och tjänster till sjöfarts- och offshorebranschen. Koncernen säljer även lösningar som förebygger korrosion och förhindrar marin beväxning, och numera även till byggbranschen och andra ej offshore kunder.
Visa alla referenser