En modern servostyrd stor djupdragningspress ger mångsidiga möjligheter