Lösning

Lösningar för e-mobilitet – en värld av möjligheter

Användningen av elkraft växer snabbt inom land-, sjö- och flygtransporter. Målen för CO2-reduceringar är ambitiösa och marknaden för e-fordon och batteriteknik växer i snabb takt. Det finns ett stort behov av att utveckla e-Mobility-lösningar för olika användningsområden, och lösningarna ska vara kostnadseffektiva och möjlighet till storskalig massproduktion måste tas i beaktning. Detta kräver innovationer och nya lösningar. Det är också utmanande att bygga tillförlitliga och hållbara leveranskedjor för kostnadseffektiv massproduktion av nya komponenter, eftersom komponentkraven, nya elnormer och testkrav förändras snabbt.

Under de nya omständigheterna är design av hög kvalitet och snabb implementering av största vikt. Det kan finnas utmaningar som man inte kan vara beredd på. Detta kräver både snabba och funktionella lösningar. I sådana fall är smidighet och omfattande expertis värdefulla.

E-Mobility fokuserar på lösningar som möjliggör elektronisk rörlighet:

Meconet är IATF 16949-certifierad och kan erbjuda:

 • Design-stöd och prototyper av nya komponenter, och
 • tillförlitlig massproduktion av volymdelar och underenheter.

Vi hjälper dig med problemlösning 

Värmeförluster och fortplantning av värme är bra exempel på en ny sorters utmaningar som har dykt upp efter introduktionen av elbilar och högspänningsbatterier. I en problemsituation ska det vara möjligt att bromsa överhettningen av batterierna för att förhindra att de exploderar, eller åtminstone tillräckligt länge för att passagerarna ska kunna evakuera fordonet.

Här kan ny produktdesign komma till undsättning. Med hjälp av djupdragningstekniken kan vi forma batteriskydd så att farliga gaser ventileras inifrån batterierna. På vår nya fabrik har vi investerat i just denna typ av modern djupritningsteknik.

Meconet erbjuder e-Mobility-lösningar tillverkade av plåt, såsom skräddarsydda strömskenor (busbars), och höljeskonstruktioner, samt insatser och sammansättningar integrerade med dem. Vi kan med största sannolikhet hjälpa dig med design och effektiv produktion.

Meconet erbjuder e-Mobility-lösningar tillverkade av plåt, såsom skräddarsydda strömskenor (busbars), och höljeskonstruktioner, samt insatser och sammansättningar integrerade med dem. Vi kan med största sannolikhet hjälpa dig med design och effektiv produktion.

Elfordon och mobila elmaskiner – lätthet och styvhet med djupdragning

Elektrifieringen av bilar, entreprenadfordon och bussar ökar ständigt. Med rätt tillverkningsteknik kan fordon få betydande f

Elektrifieringen av fordon och tunga maskiner ökar ständigt. Optimal tillverkningsteknik ger betydande fördelar för fordon, till exempel tunnare och lättare strukturer. Försörjningskedjan och förpackningslösningarna utarbetas alltid produktspecifikt och i samarbete med kunden.

Här är några exempel på produkter som Meconet kan leverera för batteristrukturer i elfordon:

 • Djupdragna lock, strukturer och höljen
 • Kapade och böjda strömskenor (busbars), och monteringslösningar
 • Mekaniska kraftenhetskomponenter (kraftpaket)
 • Undermonteringar och efterbearbetning
 • Förpacknings- & logistiklösningar

Laddstationer för fastigheter och allmänna platser

Platser och nätverk av ladd stationer växer ständigt överallt i samhället. Laddning kan ske hemma, på jobbet eller på offentliga platser. Det behövs alltså olika laddningslösningar. Meconet kan erbjuda laddningsstationer för elfordon t.ex.: 

 • Kåpor och höljen 
 • Strömskenor och kopplingar 
 • Laddstations mekaniska komponenter och strömskenor 
 • Fjädrar och tråddetaljer 

E-Marine – utrymme, tid och kostnader är av största betydelse i sjöfartsbranschen

Marknaden för elektrifiering av sjöfart är i snabb förändring. De främsta drivkrafterna är strängare utsläppsregler och ökade oljepriser. Från och med år 2023 måste alla utsläpp övervakas och rapporteras, och CO2-utsläppen måste minska med 40 procent fram till år 2030. För närvarande drivs endast 1 procent av världens fartyg elektriskt. Marknadstillväxten är starkt beroende av infrastrukturens utveckling och laddningsinstallationer. Därför förväntar man sig att företag inom sjöfart som verkar på ett hållbart sätt kommer att fördubbla sitt marknadsvärde år 2023.

Varvsindustrin är projektbaserad och det är inte ovanligt att flera parters samverkar och tillverkar komponenter för gemensamma applikationer. Vid sådana tillfällen är det viktigt att delta i den övergripande designen i ett tidigt skede. Å andra sidan är tekniken ny och utvecklas snabbt. Tiden det tar innan produkten lanseras på marknaden är avgörande. Även nya affärsmodeller kommer att utvecklas. Så utmaningarna inom e-Marine liknar de som e-Mobility gick igenom för några år sedan.

Vi på Meconet har erfarenhet av sjöfartsteknik och e-Mobility-projekt. Vi kan hjälpa våra kunder med exempelvis effektiv planering av utrymmesanvändning och att minska kostnaderna. Meconet kan erbjuda följande fördelar:

Snabbare tid till marknaden med funktionella lösningar

 • Fokus på rätt val av material och design i ett tidigt skede av projektet.  
 • Virtuell teknik/simuleringar, analys av tillverkningsbarhet, prototyper. 
 • Erfaret Meconet-team med projektledning, designteam, kvalitetsteam. 

Konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva lösningar genom hela livscykeln

 • Gemensam produktdesign och utveckling, egen verktygsdesign och -tillverkning, materialval, logistik. 
 • Bred tillverkningskapacitet: prototyper, stansning, djupdragning, fjädrar/tråddetaljer.

Kvalitet och leveranssäkerhet

 • Högkvalitativa produkter för den krävande marina miljön. 
 • Fokus på rätt kvalitet i alla delar av produkten. 
 • IATF16949-certifiering, kvalitetshantering med mätinstrument. 

Hållbarhet

 • Hållbara lösningar för produkter, tillverkning, leveranskedja och logistik.  
 • Mekaniska delar och strömskenor till elcentraler. 
 • Möjlighet att ersätta skurna och svetsade strukturer med djupdragna produkter. 

Meconet är din partner från design till implementering

På Meconet betonar vi vikten av ett nära samarbete med våra kunder. Ju tidigare vi är involverade i produktdesign, desto mer kan vi påverka slutproduktens funktionalitet och kostnadseffektivitet.

Vårt arbete utgår från vår IATF 16949-certifikiering. Vi kan nyttja all vår tekniker för e-Mobility-kunder och vi kan bland annat erbjuda följande tjänster, komponenter och lösningar:

 • Tillverkningsanalys 
 • Kåpor och höljen 
 • Strömskenor (busbars) och monteringslösningar 
 • Mekaniska komponenter 
 • Kabelkanaler och fästen 
 • Fjädrar och tråddetaljer 
 • Montering och efterbearbetning 
 • Förpacknings- och logistiklösningar 

Är du intresserad av samarbete? Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra komponentlösningar för e-mobility?

Ju tidigare vi bjuds in till diskussion, desto bättre blir lösningen avseende produktdesign och effektiv produktion. Kontakta oss därför

Besök utställningslokalen för Greentech

Läs mer

Bekanta dig med lösningarna för förnybara energiformer

Läs mer

Hållbar utveckling hos Meconet

Läs mer