Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 8.11.2017

Verkkosivustomme osoite on: https://www.meconet.net.

1. Rekisterinpitäjä

Meconet Oy
Pavintie 8,
01260 Vantaa
info@meconet.net

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakkuus- ja myyntijohtaja Markku Kuismin
Pavintie 8,
01260 Vantaa
info@meconet.net

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Meconet.net:in asiakasrekisteri. Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot tai käyttäessään www.meconet.net-palvelua.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voidaksemme toimittaa Palvelua sinulle parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa tietoja kanssamme samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan Palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. MeconetOy voi kuitenkin luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi alihankkijoidemme toimesta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan MeconetOy:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.