Referens

Simulering som stöd för produktprojektering- Kundhistoria: AGCO/MSK Group

Andra referenser

K Hartwall

Referens 18.06.2024

Case K. Hartwall: samarbete är att förstå varandra

Meconet tillverkar flertalet olika detaljer till K. Hartwalls varukorgar och lastpallar. Samarbetet har pågått i mer än tio år. Hemligheten bakom det långa partnerskapet är en djup förståelse för kundens behov och förmågan att svara på dessa behov på ett flexibelt och effektivt sätt.
Läs mer
reference outsourcing

Referens 21.05.2024

Case Evac: omfattande utläggning för sjöfartsbranschens krävande behov

Evac-koncernen är en världsledande leverantör av integrerade vatten-, avfalls- och avloppssystem, reservdelar och tjänster till sjöfarts- och offshorebranschen. Koncernen säljer även lösningar som förebygger korrosion och förhindrar marin beväxning, och numera även till byggbranschen och andra ej offshore kunder.
Läs mer

Visa alla referenser