Blogg 20.03.2024

Minska ert företags koldioxidavtryck med lågkolhaltigt stål

Vill du kommentera? (0 komment)

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Andra bloggar

Blogg 06.02.2024

Dra nytta av vår sakkunskap inom hållbar utveckling i din produktdesign

Vår affärsstrategi bygger på hållbar utveckling. När det gäller vår verksamhet så är målsättningen att halvera koldioxidavtrycket till 2025 och uppnå koldioxidneutralitet senast till 2030. 
Läs mer
hållbar

Blogg 14.11.2023

Hållbar tillväxt – ständigt minskade utsläpp

Meconet har satt tuffa tillväxtmål. Vi strävar efter en omsättning på 100 miljoner euro i slutet av nuvarande strategiperioden, vilket innebär snabb organisk tillväxt.
Läs mer

Blogg 30.10.2023

Utläggning – Effektivitet och besparingar i produktionen

las ständigt. En av de tjänster som Meconet AS är särskilt stolt över är outsourcingverksamheten, där vi tar över produktion och montering av produkter från kunderna. Tack vare skräddarsydda processlösningar har vi även möjlighet att hantera komplexa projekt på ett effektivt och lönsamt sätt.
Läs mer

Blogg 31.08.2023

Meconets nya fabriksinvestering i Centraleuropa – ge oss dina önskemål!

Meconet har varit en internationell aktör genom hela sin historia. Företaget har sina rötter i ett familjeföretag som grundades för…
Läs mer

Visa alla bloggar