Referens

Case K. Hartwall: samarbete är att förstå varandra

K Hartwall

Andra referenser

reference outsourcing

Referens 21.05.2024

Case Evac: omfattande utläggning för sjöfartsbranschens krävande behov

Evac-koncernen är en världsledande leverantör av integrerade vatten-, avfalls- och avloppssystem, reservdelar och tjänster till sjöfarts- och offshorebranschen. Koncernen säljer även lösningar som förebygger korrosion och förhindrar marin beväxning, och numera även till byggbranschen och andra ej offshore kunder.
Läs mer
Eko Log

Referens 14.11.2023

Case: Eco Log: djupdragning möjliggör ny design och större effektivitet för skogsmaskinshytter

Eco Log tillverkar och säljer effektiva och högproduktiva skogsmaskiner för ett hållbart skogsbruk. De nya skördarna i G-serien från Eco Log har en helt ny, modern och rymlig hytt, där varje detalj är noga utvald. Hyttens design och utformning är en viktig del som också påverkar användarupplevelsen och komforten.
Läs mer

Visa alla referenser