Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Tällä lomakkeella voi ilmoittaa Meconet Oy:n, sen toimittajan tai toimeksiannosta toimivan toimintaan liittyvistä epäillyistä väärinkäytöksistä.

Ilmoituksen tekijän anonymiteetti säilytetään selvityksessä. Yhteystiedot tarvitaan, jotta ilmoituksesta voidaan tarvittaessa kysyä tarkentavia tietoja. Yhteystiedot tulevat vain tietosuojavastaavan tietoon. Jättämällä yhteystiedot, suostut henkilötietojen käsittelyyn ja mahdollisiin lisätietopyyntöihin. Selvitys ohjataan käsiteltäväksi ilmoitusta koskevaa henkilöä ylemmälle tasolle, joka ei saa ilmoituksen tekijän henkilöllisyydestä tietoja.