Blogg 18.11.2019

Servopressning möjliggör nya produktformat

Vill du kommentera? (0 komment)

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Andra bloggar

Blogg 20.03.2024

Minska ert företags koldioxidavtryck med lågkolhaltigt stål

Jorden värms upp i en farlig takt. Vi måste försöka minska koldioxidutsläppen avsevärt och så snabbt som möjligt. Det är dags att göra något helt enkelt. Tillsammans med sina partners och leverantörer erbjuder Meconet nu sina kunder möjligheten att påverka sina egna koldioxidutsläpp med hjälp av lågkolhaltigt stål.
Läs mer

Blogg 06.02.2024

Dra nytta av vår sakkunskap inom hållbar utveckling i din produktdesign

Vår affärsstrategi bygger på hållbar utveckling. När det gäller vår verksamhet så är målsättningen att halvera koldioxidavtrycket till 2025 och uppnå koldioxidneutralitet senast till 2030. 
Läs mer
hållbar

Blogg 14.11.2023

Hållbar tillväxt – ständigt minskade utsläpp

Meconet har satt tuffa tillväxtmål. Vi strävar efter en omsättning på 100 miljoner euro i slutet av nuvarande strategiperioden, vilket innebär snabb organisk tillväxt.
Läs mer

Blogg 30.10.2023

Utläggning – Effektivitet och besparingar i produktionen

las ständigt. En av de tjänster som Meconet AS är särskilt stolt över är outsourcingverksamheten, där vi tar över produktion och montering av produkter från kunderna. Tack vare skräddarsydda processlösningar har vi även möjlighet att hantera komplexa projekt på ett effektivt och lönsamt sätt.
Läs mer

Visa alla bloggar